VJK
Zoeken:

Geef een jong kind een pluizenbol...

Geef een jong kind een pluizenbol.
Het is verrukt over het effect van de activiteit blazen; kijkt al die parachuutjes na... tot ze weg zijn.

Welkom op de site van de Vereniging Jonge Kind/VJK. We hopen dat je mee wilt blazen om onze ideeën en opvattingen rondom de ontwikkeling van jonge kinderen te zaaien en te planten.

Samen kunnen we bijdragen aan de groei en bloei van alle jonge kinderen in Nederland.

Heel hartelijk welkom!

 

Overnemen voorzitterschap


En dan is het zover…met dank aan al zijn inzet, passie en betrokkenheid neem ik het stokje over van Anne Machiel als voorzitter van het bestuur.
Mijn naam is Marjolijn Offeringa. Ik ben getrouwd met Harmen en samen hebben we vier kinderen in de basisschoolleeftijd. Het werken met en voor kinderen/jeugd vind ik……
lees meer

 

Het jonge kind weer in zijn eigen kracht

In het schooljaar 2015/2016 hebben wij op O.B.S. ‘De Pionier’ te Leeuwarden ons kleuteronderwijs drastisch veranderd. We hebben de methodes er officieel uitgedaan en ook de Cito als eerste stap geminimaliseerd tot alleen een M2 Cito voor taal en rekenen, geen zorgzuil en geen indeling in 3 niveaus. De effectieve leertijd is meer dan verdubbeld aangezien een groot deel van de dag uit vrij spelen en vrij kiezen bestaat. Onze directeur liet ons vrij in ons proces en vanuit een flow hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 en ik, zonder extra tijd of middelen, de verandering rigoureus ingezet. Lees hier verder

 

 

Verslag van Bijeenkomst Regio Noord op 15 maart in de Stenden Hogeschool te Leeuwarden

Anda kon ruim 40 mensen welkom heten, in het bijzonder Anne Machiel, voorzitter van de VJK.
Hij is uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen over het jonge kind.

Tevens neemt hij afscheid van de Vereniging  Jonge Kind. Anda heet ook de nieuwe voorzitter Marjolein Offeringa van harte welkom !
Aanwezig is ook prof.dr Sieneke Goorhuis- Brouwer.

Het verslag van de bijeenkomst!

Powerpoint "De veelzijdige mens"

 

 

Lectoraat Early Childhood; brief aan Sander Dekker

Er is van alles gaande in politiek Den Haag over het Kleuteronderwijs. Het Lectoraat Early Childhood heeft een brief gestuurd naar staatssecretaris Sander Dekker. De brief is hier te lezen.

Er komt deze maand een debat aangevraagd door Kamerlid Tjitske Siderius, zij heeft kritische Kamervragen gesteld over het onderwijs aan kleuters en peuters aan staatssecretaris Sander Dekker. De bal is aan het rollen…hopelijk levert het concreet iets op voor de begeleiding van en het onderwijs aan peuters en kleuters!