VJK
Zoeken:

Columns

Kinderen zijn niet echt anders.

Door Pier Bergsma

Geiten zijn  slimmer dan schapen, honden zijn slimmer dan katten en varkens zijn slimmer dan koeien. Het is niet gemakkelijk om uit te maken wie slimmer is. Het is maar waar je op let. Dat brengt me op bacteriën. Die zijn pas echt slim.

Lees verder
Zelfs therapie voor psychisch gestoorde katten.

Nog nooit waren de gezondheidszorg en de levensomstandigheden zo goed. Toch lijkt het wel of er steeds meer problemen zijn. Door Pier Bergsma.

Lees verder
Het leven als rivier met de kindertijd als bron.

Hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder we over onszelf weten. We zijn vreemden voor onszelf. Aldus ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma in zijn prachtige boek over de kindertijd.  

Lees verder
Met "Baby Einstein" op weg naar een superkind?

Door Pier Bergsma

Kleine kinderen voor de televisie. “Baby Einstein” wil ons doen geloven dat dit gunstig is
voor de ontwikkeling. Maar dat ophokken is nergens goed voor.

Lees verder
Fietsen

Sieneke Goorhuis-Brouwer

Twee vierjarigen, een jongen Maurits en een meisje Tess kunnen allebei fietsen met zijwieltjes. Op een dag kondigt Maurits aan dat hij morgen gaat fietsen zonder zijwieltjes, omdat hij dat nu kan. “Nu ja denken” vader en moeder, “morgen zien we wel weer”. De volgende dag herhaalt Maurits dat hij kan fietsen en dat hij dat nu wil doen. Hij zegt tegen vader dat hij de zijwieltjes van zijn fiets moet halen. Aldus geschiedt.
Vervolgens wordt Maurits met hulp van zijn vader op de fiets gezet en daar gaat het. Gaat het? Nee, in het geheel niet.

Lees verder
Niet iedereen springt over het hoge touwtje

Pier Bergsma 

Het zal nog zo gaan. Er moeten bij een balspel op school twee teams gekozen worden. Ik was altijd één van de laatst gekozenen. Ik kon dat goed begrijpen, want je moest van mij niet te veel verwachten. Ook in de ringen, op de brug, de bok of de rekstok was het moeizaam opereren. Nee, liet mij maar zwemmen, fietsen en lopen.

Lees verder
Stop dit Rupsje Nooitgenoeg.

Pier Bergsma

Het is één van de bekendste boeken voor kleuters. Eric Carle schreef het in 1969 en het is ondertussen vertaald in meer dan vijftig talen. Ik bedoel Rupsje Nooitgenoeg, het verhaal van een rups die zich in één week door één appel, twee peren, drie pruimen, vier aardbeien en vijf sinaasappels eet en op de laatste dag van de week nog van cake, meloen, ijs, kaas, een lolly, taart en een worstje smult. Ondertussen is het een heel dikke rups geworden. Uiteindelijk kruipt er na twee weken een mooie vlinder uit de cocon. Een leuk verhaal en kleuters leren er tellen en de dagen van de week mee op een speelse manier.

Lees verder
Hoogbegaafde kleuters

Pier Bergsma

Nog even en we hebben alleen nog kinderen waar iets mee aan de hand is. Wie niets bijzonders ontdekt, heeft vast niet goed gezocht. En natuurlijk, elk kind is er één en ze lijken gelukkig niet op elkaar. Maar om nu te constateren dat bijna elk kind  een bijzondere behandeling nodig heeft, dat gaat wel ver. Daar begint het de laatste tijd onder druk van de overheid en sommige ouders op te lijken met allerlei afwijkingen en de daarop volgende handelingsplannen.

Lees verder
Er komen steeds meer kleuters met problemen?

Pier Bergsma.

 

Ooit heeft de overheid de beslissing genomen om scholen en ouders zelf meer zeggenschap te geven over de besteding van geld voor zorgleerlingen. Het “rugzakje” was geboren. In de jaren daarna begonnen ouders en scholen er dankbaar gebruik van te maken. Dat liep uit de hand en werd onbetaalbaar. Ondertussen zijn we op weg naar  “Passend Onderwijs”. Het land  is daartoe ingedeeld  in  regio’s met samenwerkingsverbanden die in overleg met betrokkenen de zorg moeten organiseren voor kinderen die dat nodig hebben. Het ligt in de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen op te vangen in de gewone school.

 

Lees verder
Weg met die lijstjes

Pier Bergsma

Een poosje geleden was ik op een bijeenkomst in Groningen over onverklaarbare ziekten. Volle bak, met een forum van artsen. Enkele patienten vertelden omstandig dat ze bij  specialisten kwamen die geen oorzaak van hun ziekte kon vinden en het advies gaven om het nog maar eens even aan te zien of de mensen werden van het kastje naar de muur gestuurd zonder dat er een oplossing kwam. Het artsenforum had  kunnen zeggen: “Waarom probeert u het niet eens in Dordrecht, want dat heeft het beste ziekenhuis van ons land”.

Lees verder
Geef ze zand en water

Pier Bergsma

Ik durf het eigenlijk niet te bekennen, maar vooruit voor deze keer dan : ik ben nooit op een kleuterschool geweest en ik heb geen voorschoolse opvang en begeleiding gehad. Mijn ouders spraken Fries en hadden nauwelijks opleiding. Nog net de lagere school. Dat ook nog. In zo’n onverantwoorde omgeving ben ik opgegroeid en ik was dus wat je tegenwoordig een achterstandskind noemt.  Ik was een achterstandskind met zware achterstand. Zoals zo veel van mijn generatie trouwens.

Lees verder