VJK
Zoeken:

Columns

Er komen steeds meer kleuters met problemen?

Geplaatst door Gerdi Timmerman (gerdi) op Oct 27 2014
Columns >>

Pier Bergsma.

 

Ooit heeft de overheid de beslissing genomen om scholen en ouders zelf meer zeggenschap te geven over de besteding van geld voor zorgleerlingen. Het “rugzakje” was geboren. In de jaren daarna begonnen ouders en scholen er dankbaar gebruik van te maken. Dat liep uit de hand en werd onbetaalbaar. Ondertussen zijn we op weg naar  “Passend Onderwijs”. Het land  is daartoe ingedeeld  in  regio’s met samenwerkingsverbanden die in overleg met betrokkenen de zorg moeten organiseren voor kinderen die dat nodig hebben. Het ligt in de bedoeling om zo veel mogelijk kinderen op te vangen in de gewone school.

Het spreekt vanzelf dat er kinderen zijn die in een gewone basisschool niet tot hun recht komen. Te denken valt aan kinderen met gehoor- of gezichtsproblemen, zoals ook de kinderen met ernstige gedrag- of leerstoornissen extra hulp moeten kunnen blijven krijgen. Het zou een schande zijn voor een welvarend land als het onze als daarop bezuinigd gaat worden. Toch komen er de laatste  jaren wel erg veel kinderen met problemen. Sommige mensen geloven dat die toename gerechtvaardigd is. Ik geloof er niks van. Natuurlijk zijn er kinderen met problemen, zoals er ook ouders zijn met problemen. Dat was zo, dat is zo en dat zal zo blijven. Alleen niet in de omvang die men ons wil laten geloven.

            Wie de site van Balans, een organisatie voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen bezoekt, vindt alleen al bij de letter A, zes afwijkingen en stoornissen zoals daar zijn ADD, ADHD, Agressieve gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, asperger en autisme. In het vervolg staan 17 andere abnormaliteiten op de lijst. Bij het CITO, het toetsbedrijf voor het onderwijs, hebben ze Viseon, een systeem om onder andere het sociaal-emotioneel gedrag van kleuters te oberveren en vast te leggen.

Het is belangrijk om te vermelden dat het systeem bedoeld is voor alle kinderen van de  groep, want Big Brother, de onderwijsinspectie in Utrecht, ziet erop toe dat kinderen ook op dit vage terrein in de gaten worden gehouden. Ik vraag me verwonderd af hoe het kan, dat er bij al die afwijkingen, stoornissen, belemmeringen ook nog normale kinderen in een school te vinden zijn. Met  programma’s als Viseon dreigt de school een therapeutisch instituut te worden, want aan  hulpprogramma’s voor afwijkende leerlingen ontbreekt het niet. Houd toch op met die onzin.

 

Laatst vernieuwd: Oct 27 2014 om 9:21 AM

Terug