VJK
Zoeken:

Columns

Geef ze zand en water

Geplaatst door Gerdi Timmerman (gerdi) op Sep 20 2014
Columns >>

Ik durf het eigenlijk niet te bekennen, maar vooruit voor deze keer dan : ik ben nooit op een kleuterschool geweest en ik heb geen voorschoolse opvang en begeleiding gehad. Mijn ouders spraken Fries en hadden nauwelijks opleiding. Nog net de lagere school. Dat ook nog. In zo’n onverantwoorde omgeving ben ik opgegroeid en ik was dus wat je tegenwoordig een achterstandskind noemt.  Ik was een achterstandskind met zware achterstand. Zoals zo veel van mijn generatie trouwens.

Wij moesten het allemaal zelf doen en ontdekken. Voor ons geen elektronisch kinddossier, voor ons geen uitgebreide vragenlijsten van het consultatiebureau, voor ons geen toetsen en testen, voor ons geen extra begeleiding, voor ons geen letters die je al voor de eigenlijke lagere school moest kennen, voor ons geen  tablet met spelletjes om te leren. Wij hadden weinig speelgoed, speelden buiten en vermaakten ons prima met bijna niks.

Wij  lijden er niet onder. Integendeel. De meesten van mijn leeftijd weten zich goed staande te houden. Gelukkig zijn wij ontsnapt aan al die goed bedoelde begeleiding, de taal programma’s, de programma’s voor sociale, emotionele, creatieve en muzikale ontwikkeling en wat er tegenwoordig verder nog over de arme kinderhoofdjes wordt uitgestort. Gelukkig zijn mijn eigen kinderen ook ontsnapt aan al dit geweld, maar wat mijn kleinkinderen betreft, dat zijn peuters en kleuters, ben ik er niet gerust op.

            In Amsterdam willen ze alle kinderen van twee jaar verplicht naar school sturen, een soort voorschool voor een paar dagen in de week. Ik las een poos geleden dat de inspectie van het onderwijs erg ontevreden is over de kwaliteit van de voorschoolse en vroegschoolse educatie. De kinderen leren er veel te weinig. Ze komen op achterstand en dat halen ze nooit meer in. Zo krijg je volwassenen met achterstand  en achterstandsbejaarden. Ik geloof er niks van. Houd op met die onzin. Geef de kinderen toch zand en water .

 

Laatst vernieuwd: Sep 20 2014 om 5:25 PM

Terug