VJK
Zoeken:

Visie

1. Het spel staat centraal!

We moeten tegemoetkomen aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind!Bewegings- en experimenteerdrang vragen om een omgeving, waarin het spel centraal staat. Spelen is de meest natuurlijke bezigheid van jonge kinderen en van spelen leren ze op de meest efficiënte wijze; ze leren over zichzelf, over anderen en over de wereld om hen heen. Als we kinderen het spel afnemen, dan ontnemen we hen hun kind-zijn!
Omdat er thuis en op straat steeds minder gelegenheid is tot spelen, moet de vroeg- en voorschool extra inspanningen leveren om het spel opnieuw die plek te geven die het verdient in het kinderleven. De kinderen moeten er een rijke omgeving treffen die uitdaagt tot spelen en ze treffen er volwassenen die hun spel serieus nemen.
Ontwikkelingsgebieden zijn te onderscheiden, maar in het spel vallen alle ontwikkelingsbieden samen. Een kind ontwikkelt zich als geheel, als totaliteit. Bij die holistische aanpak komen de diverse ontwikkelingsgebieden geïntegreerd en impliciet aan bod. In het spel staat datgene wat kinderen zelf interessant en boeiend vinden centraal, niet wat volwassenen belangrijk vinden.

2. Aandacht voor verscheidenheid en veelzijdigheid

Ontwikkeling is niet te standaardiseren. Niet elk kind hoeft hetzelfde te willen of hetzelfde te kunnen. Er moet ruimte zijn voor de eigenheid van elk kind. Er zijn geen achterstanden; er zijn slechts verschillen in tempo en interesse, en die verschillen zijn boeiend, niet problematisch. Kinderen laten ons heel verschillende talenten zien; op sociaal gebied, op creatief gebied etc. Die verscheidenheid aan talenten moeten we koesteren; elk talent is de moeite waard! Veelzijdigheid zoeken we ook in de doelen die we nastreven in onderwijs en opvang. Het gaat niet alleen om het leren van schoolse zaken, we hebben ook tot taak kinderen te leren leven. Leren (samen)leven is minstens zo belangrijk als leren rekenen, lezen of schrijven. Het is noodzakelijk dat we in onderwijs en opvoeding die veelzijdigheid van kinderen en die veelzijdigheid van doelen voor ogen blijven houden.

3. Ondersteunende volwassenen

Jonge kinderen hebben een grote ontwikkelingskracht, maar ze hebben volwassenen nodig die hun inspanningen waarderen en respecteren. Kinderen hebben opvoeders nodig die hen accepteren zoals ze zijn.