VJK
Zoeken:

Wat is VJK

De Vereniging Jonge kind stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aan en opvang van de jongsten in onze samenleving. Dat doet ze door mensen in het veld te ondersteunen en door in contact te gaan met inspectie, beleidsmakers en opleiders.

Kinderen van 0 - 7 jaar zijn geen schoolkinderen en we moeten hen dan ook niet op een schoolse wijze benaderen.
De eigenheid van het jonge kind vraagt om een eigen onderwijsaanpak, en daarvoor zijn specifiek opgeleide leidsters en leerkrachten nodig; leerkrachten/leidsters die ontwikkeling kunnen stimuleren, rekening houdend met de kenmerken van kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd.

Als we in die eerste zes levensjaren een stevig fundament leggen, dan zal het latere onderwijs daarvan profiteren. Een te eenzijdig focus op toetsbare leerresultaten verzwakt dat fundament. Willen we jonge kinderen helpen een goede basis aan te leggen voor later leren, dan moeten we uitgaan van brede bedoelingen en we moeten peuters en kleuters tijd en ruimte geven om te spelen. Dat betekent dat de volwassene door het juist inrichten van de omgeving tegemoet komt aan de ontwikkelingsbehoeften van het jonge kind. Toetsen zijn niet in staat vroeg- en voorschoolse opvang te verbeteren. Goede leidsters en leerkrachten wel!